ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางชัญญา สุขสวัสดิ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนอบจ. บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) รักษาการในตำเเหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอบจ.ส
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : เริ่มดำรงตำเเหน่ง วันที่ 1 กันยายน 2559